Obsługa kadr i płac w Sosnowcu

mężczyzna w garniturze z niebieskim krawatem

Ilość obowiązków, jakie niesie za sobą prowadzenie firmy, może wpędzić w niemałe zakłopotanie, dlatego podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu naszych usług rachunkowych o obsługę kadr i płac w Sosnowcu. Nasze działania w głównej mierze opierają się na uporządkowaniu oraz prowadzeniu dokumentacji pracowników zatrudnionych w Twojej firmie, terminowym naliczaniu wynagrodzeń, a także analizie dokumentów pod kątem regulaminu wynagrodzeń, regulaminu pracy czy zakresu i opisu obowiązków pracowników. Ponadto zapewniamy:

  • sporządzanie umów;
  • sporządzanie deklaracji PIT;
  • rozliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń;
  • przekazywanie dokumentów i zapytań z zakresu płac;
  • wsparcie z zakresu prawa pracy, podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych;
  • doradztwo z zakresu kadr i płac, w tym z kodeksu pracy oraz polityki społecznej.

Reprezentowanie Klientów w US i ZUS

Oferujemy wsparcie w kontaktach z US i ZUS oraz możliwość reprezentowania Twoich interesów w odpowiednich urzędach. Ponadto odpowiadamy za sporządzenie umów o pracę oraz cywilnoprawnych, a także zajmujemy się prowadzeniem dokumentacji kadrowej. Dodatkowo przygotowujemy świadectwa pracy, a także wypełniamy formularze do ZUS-u. Dla wielu może się to okazać zaskoczeniem, ale jako kadry mamy także obowiązek pilnowania terminów szkoleń BHP czy badań lekarskich. Na naszych barkach spoczywa również obowiązek przestrzegania terminów urzędowych. Jeśli planujesz założenie nowej firmy lub myślisz o modernizacji aktualnej, to informujemy, że oferujemy możliwość sporządzenia biznesplanów z analizą rynkową i planem finansowym.

Usługi outsourcingu kadrowo-płacowego dla firm

Oferujemy usługi outsourcingu kadrowo-płacowego dla firm z Sosnowca oraz okolic. Kompleksowo zajmujemy się kwestiami finansowymi. Współpracujemy z przedsiębiorstwami z różnych branż, które zatrudniają pracowników na różnych typach umów. Rozliczamy umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz jednoosobowe działalności gospodarcze. Jesteśmy do stałej dyspozycji naszych Klientów. W razie potrzeby odpowiadamy na pojawiające się pytania związane z kadrami i płacami. Ewidencjonujemy dokumenty, które związane są z zatrudnieniem pracowników. Kontrolujemy warunki zatrudnienia oraz wywiązywanie się każdej ze stron z wymogów określonych w umowach. Nadzorujemy to, czy wypłata wynagrodzeń odbywa się zgodnie z prawem. Współpracujemy z przedsiębiorcami w zakresie sporządzania umów, aneksów do umów oraz wypowiedzeń.

Dlaczego warto powierzyć naszej firmie obsługę kadrowo płacową?

Prowadzenie księgowości wewnątrz firmy jest dość trudnym procesem, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających dużą liczbę osób. Prace dotyczące kadr i rozliczania płac są dość skomplikowane i wymagają regularnego zaznajamiania się ze zmieniającymi się przepisami prawa. Dodatkowo prowadzenie własnego działu kadrowego w firmie jest nieopłacalne pod względem finansowym. O wiele korzystniejszym rozwiązaniem jest, więc powierzenie księgowości zaufanemu biurowi rachunkowemu, które doskonale odnajduje się w sprawach kadrowo-płacowych. Jesteśmy ekspertami, którzy dokładnie zajmą się kontrolą wynagrodzeń Twoich pracowników, warunkami ich zatrudnienia oraz kwestiami związanymi z odprowadzaniem podatków oraz składek związanych z ubezpieczeniami społecznymi.