Księgowość fundacji z Sosnowca

kalkulator i żółty ołówek

Prowadzimy księgowość dla fundacji. Zajmujemy się rozliczaniem wszelkiego rodzaju dotacji, grantów i darowizn, które przekazywane są na rzecz fundacji. Kontrolujemy i regulujemy finansowanie ze źródeł krajowych oraz zagranicznych. Fundacje są organizacjami pozarządowymi, których głównym celem jest pomoc osobom w potrzebie. Wspierają one także działalność charytatywną związaną z ochroną i promocją zdrowia, edukacją, ekologią oraz kulturą. Podstawą działania fundacji jest kapitał, który dysponowany jest na określony cel. Statut fundacji zawiera reguły zarządzania tym kapitałem. Naszym Klientom prowadzącym fundacje pomagamy w dopełnieniu wszystkich spraw finansowych związanych z działalnością. Wspieramy także osoby, które zakładają fundacje. Pomagamy im w spełnieniu formalności związanych z prawnym i finansowym funkcjonowaniem.

Księgowość stowarzyszeń

Zajmujemy się także prowadzeniem księgowości dla stowarzyszeń. Te organizacje społeczne powoływane są przez grupę osób, którym przyświecają wspólne cele i zainteresowania. Zajmujemy się wykonywaniem wszystkich czynności związanych z rozliczaniem dochodów oraz wypłacaniem wynagrodzeń. Jesteśmy doskonale zaznajomieni z przepisami prawa dotyczącymi ulg podatkowych dla stowarzyszeń. Organizacje pożytku publicznego, jako jednostki pozarządowe otrzymują dotacje ze źródeł publicznych i prywatnych. Zajmujemy się kontrolą i ewidencją wszystkich finansów, które wykorzystywane są przez stowarzyszenia. Pomagamy także w kwestiach związanych z założeniem stowarzyszenia, w tym stworzeniem statutu organizacji zawierającego informacje o źródłach finansowania. Wspieramy w działaniach związanych z rejestracją w KRS oraz założeniem konta bankowego stowarzyszenia.