Pełna księgowość

kobieta przeliczająca dane

W celu szybkiego sprawdzenia kondycji finansowej, zachęcamy do prowadzenia pełnej księgowości. W przypadku przychodów (w poprzednim roku) poniżej 5 mln złotych – możliwość ta jest dobrowolna. Sytuacja zmienia się, kiedy osoba fizyczna, spółka (akcyjna, z.o.o, komandytowo-akcyjna oraz jawna, partnerska, cywilna), posiada przychody powyżej 5 mln złotych. W takiej sytuacji prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów firmy, wraz ze stanem majątkowym przedsiębiorstwa jest obowiązkowe. Odpowiedzialność idąca za tym, może okazać się zbyt duża, aby przedsiębiorca podejmował się jej samodzielnie. Dlatego tak ważne jest skorzystanie z profesjonalnych usług.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Zajmujemy się prowadzeniem ksiąg handlowych. Sprawdzamy ich poprawność formalną, a także rachunkową. Dokumenty księgujemy na odpowiednich kontach. Prowadzenie pełnej księgowości przez specjalistę, może pomóc w dalszych losach spółki. Przejrzystość sytuacji finansowej połączona z eksperckim okiem, potrafi przewidzieć dalsze losy firmy.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Właściciele spółek cywilnych, partnerskich i fizycznych oraz osoby fizyczne, których przychody za miniony rok podatkowy wyniosły równowartość kwoty aktualnie określonej w przepisach o rachunkowości, są zobligowani do prowadzenia ksiąg rachunkowych, których prowadzenie umożliwia rozliczenie się z fiskusem

Dokładność, precyzja, systematyczność oraz wiedza, to tylko kilka z głównych cech, jakie powinny posiadać osoby zajmujące się tym zagadnieniem – właśnie dlatego zachęcamy do skorzystania z pomocy, oferowanej przez nasze biuro. Zapraszamy!

Obsługa ryczałtowców

Oferujemy usługę prowadzenia ewidencji ryczałtu. Ta forma opodatkowania jest jedną z prostszych form rozliczania działalności gospodarczej. Decydują się na nią osoby fizyczne, przedsiębiorstwa w spadku oraz spółki prowadzone przez osoby fizyczne. Muszą one jednak, spełniać warunki związane z przychodami firmy określonymi przez prawo. W ramach pomocy rachunkowej ryczałtowcom zajmujemy się prowadzeniem ewidencji przychodów oraz środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Kontrolujemy wszystkie dokumenty firmowe pod względem formalno-rachunkowym. Sporządzamy i wysyłamy deklaracje VAT oraz PIT-28. Rozliczamy miesięczne i kwartalne zaliczki PPE. Informujemy o wszelkich zmianach podatkowych, które zachodzą w prawie i mogą mieć wpływ na działalność firmy. Z chęcią pomożemy ryczałtowcom w uporządkowaniu spraw związanych z kwestiami podatkowymi.

Sporządzanie, weryfikacja i wysyłka JPK-ów

Firmom oferujemy pomoc w spełnieniu wszystkich formalności związanych ze sporządzaniem, weryfikacją oraz wysyłką Jednolitych Plików Kontrolnych. Dokumenty te zawierają informacje z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych związanych z prowadzeniem zakupów oraz sprzedażą dóbr. Wysyłane są do Ministerstwa Finansów w ujednoliconej formie elektronicznej. Do przesłania JPK-ów co miesiąc zobowiązani są mikroprzedsiębiorcy bez względu na to, czy swoje deklaracje składają miesięcznie, czy kwartalnie. Przekazując dokument w formie elektronicznej podatnicy pozwalają na skrócenie czasu czynności kontrolnych wykonywanych przez organy podatkowe. Naszym Klientom pomagamy w wypełnieniu wszystkich formalności związanych z przekazywaniem Jednolitych Plików Kontrolnych do organów finansowych.