pełna księgowość

Pełna księgowość

W celu szybkiego sprawdzenia kondycji finansowej, zachęcamy do prowadzenia pełnej księgowości. W przypadku przychodów (w poprzednim roku) poniżej 5 mln złotych – możliwość ta jest dobrowolna. Sytuacja zmienia się, kiedy osoba fizyczna, spółka (akcyjna, z.o.o, komandytowo-akcyjna oraz jawna, partnerska, cywilna), posiada przychody powyżej 5 mln złotych. W takiej sytuacji prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów firmy, wraz ze stanem majątkowym przedsiębiorstwa jest obowiązkowe. Odpowiedzialność idąca za tym, może okazać się zbyt duża, aby przedsiębiorca podejmował się jej samodzielnie. Dlatego tak ważne jest skorzystanie z profesjonalnych usług.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Zajmujemy się prowadzeniem ksiąg handlowych. Sprawdzamy ich poprawność formalną, a także rachunkową. Dokumenty księgujemy na odpowiednich kontach. Prowadzenie pełnej księgowości przez specjalistę, może pomóc w dalszych losach spółki. Przejrzystość sytuacji finansowej połączona z eksperckim okiem, potrafi przewidzieć dalsze losy firmy.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Właściciele spółek cywilnych, partnerskich i fizycznych oraz osoby fizyczne, których przychody za miniony rok podatkowy wyniosły równowartość kwoty aktualnie określonej w przepisach o rachunkowości, są zobligowani do prowadzenia ksiąg rachunkowych, których prowadzenie umożliwia rozliczenie się z fiskusem

Dokładność, precyzja, systematyczność oraz wiedza, to tylko kilka z głównych cech, jakie powinny posiadać osoby zajmujące się tym zagadnieniem – właśnie dlatego zachęcamy do skorzystania z pomocy, oferowanej przez nasze biuro. Zapraszamy!