Najczęstsze błędy księgowe popełniane przez przedsiębiorców

pracująca księgowa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych nigdy nie było łatwym zadaniem. Przejściowe zmiany terminów ich zamykania, jak i sporządzania innej dokumentacji, za którymi stała ostatnia pandemia, pogorszyły sprawę. Dlatego mało kto decyduje się na samodzielne prowadzenie księgowości – częściej zadanie to przejmuje biuro rachunkowe. Otwiera to możliwości na błędy we wpisach. Jakie występują najczęściej?

Jakie błędy księgowe najłatwiej popełnić?

Chyba najbardziej rozpowszechnioną pomyłką – będącą, zdaje się, jedną z fundamentalnych przyczyn leżących za tak ogromną popularnością outsourcingu księgowości – jest błędne wypełnianie ksiąg rachunkowych. Pola do pomyłki jest wręcz za dużo, a to dlatego, że prowadzenie dokumentacji finansowej wymaga znacznej dozy skrupulatności.

Błąd taki może polegać na nieprawidłowym, opóźnionym, lub w ogóle pominiętym wpisie. Księgowość – księgi rachunkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów i wszelkie inne formy dokumentacji finansowej – papierowe i elektroniczne – są złożone, więc wymagają zwykłej uwagi przy wprowadzaniu danych do tabel.

Najczęściej występującym błędem jest naruszenie zasady podwójnego zapisu. Przedsiębiorcy często popełniają następujące błędy:

  • księgują operacje gospodarcze tylko na jednym koncie,
  • dokonują niewłaściwej korespondencji strony konta,
  • księgują tę samą operację różnymi kwotami,
  • rejestrują dwa razy po tej samej stronie konta.

Czy błąd w zapisach księgi rachunkowej można poprawić?

Błędy w zapisach ksiąg rachunkowych mogą być poprawiane na różne sposoby – niemniej zachowana musi zostać moc dowodowa ksiąg rachunkowych. Każdy ich element i sposób ich wypełniania podlega regulacji prawnej, więc niepoprawny wpis także. Metody poprawiania błędów w księgach rachunkowych to:

  • poprawianie w drodze korekty – może nastąpić przed zamknięciem ksiąg, polega na przekreśleniu i wpisaniu nowej wartości, w czytelny sposób, z datą i podpisem osoby czyniącej poprawkę;
  • storno – służy do poprawek po zamknięciu ksiąg;
  • korekta podatku dochodowego – przy pomoc deklaracji CIT-8.