Kiedy przedsiębiorca staje się podatnikiem VAT i jakie obowiązki na nim spoczywają?

VAT

Wykonując działalność gospodarczą, trzeba być świadomym, jakie są obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedsiębiorców. W myśl znanego powiedzenia, iż nieznajomość prawa szkodzi, w razie niedopełnienia danej formalności trzeba liczyć się z rozmaitymi sankcjami prawnymi. Bardzo ważną kwestią jest podatek VAT, którego nie każdy przedsiębiorca okaże się płatnikiem. Co trzeba wiedzieć na ten temat?

Kto musi płacić VAT?

Trzeba mieć na uwadze, iż ogólną zasadą jest, że każdy przedsiębiorca musi płacić podatek VAT. Słowem, samo zarejestrowanie się w CEIDG sprawia, że pojawia się konieczność uiszczania owej daniny. Wówczas nie ma znaczenia wysokość przychodów, chodzi bowiem o sam fakt obrotu towarami lub usługami. Jak łatwo się domyślić, od tej zasady istnieją także wyjątki, o których warto wiedzieć.

Istnieje jednak tzw. podatnik VAT zwolniony. To przedsiębiorca, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego. W pierwszym przypadku warunkiem jest zachowanie limitu 200 000 tysięcy złotych przychodu w danym roku obrotowym. W drugim zaś znaczenie ma rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej. Jeżeli została ona wyszczególniona w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT, przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia.

Jakie są obowiązki podatnika VAT?

Zajmując się księgowością dla firm w Sosnowcu, zawsze podkreślamy naszym klientom, że uiszczanie kwoty podatku to nie jest ich jedyny obowiązek. Przede wszystkim, na samym początku drogi z wykonywaniem działalności gospodarczej konieczne jest dokonanie rejestracji. Nieuzupełnienie formularza VAT-R może wiązać się bowiem z różnorodnymi sankcjami.

Należy pamiętać, że niezbędne jest również prowadzenie ewidencji VAT. Co istotne, musi przybierać ona formę elektroniczną. Jeżeli potrzebujesz pomocy z księgowością w swojej firmie, zapraszamy Cię do podjęcia kontaktu. Gwarantujemy pełen profesjonalizm i skrupulatność w pełnieniu usług.