Czym się różni księgowość pełna od uproszczonej?

kobieta używająca kalkulatorów

Wtedy gdy zaczynamy prowadzić własną działalność gospodarczą, pojawia się również konieczność rozliczania podatków i spełniania wielu innych formalnych obowiązków. Jedną z ważniejszych spraw po założeniu firmy jest prowadzenie księgowości i wtedy stajemy przed trudnym dla nas wyborem – czy zdecydować się na księgowość pełną, czy bardziej odpowiednia będzie jej uproszczona forma. Warto dowiedzieć się więcej na temat możliwości i ograniczeń związanych z każdą z nich.

Księgowość uproszczona

Rozliczanie podatków za pomocą księgowości uproszczonej możemy wybrać wtedy, gdy roczny dochód z prowadzonej przez nas działalności nie przekracza 2 milionów euro (po przeliczeniu na walutę polską). Jest to dość prosta forma rozliczania podatków, dlatego można nawet prowadzić ją samodzielnie albo jedynie z niewielką pomocą biura rachunkowego. Ten rodzaj księgowości jest dostępny w kilku formach:

  • Księga przychodów i rozchodów – to najczęściej spotykana forma, która polega na chronologicznym zapisywaniu w jednym miejscu wszystkich przychodów i wydatków związanych z prowadzoną działalnością. Można w tym celu posłużyć się programem księgowym, który ułatwia i przyspiesza obliczenia. Następnie na podstawie danych z księgi wylicza się dochód firmy i płaci związane z nim podatki.
  • Karta podatkowa – to bardzo prosta forma prowadzenia księgowości, ale mająca wiele ograniczeń, gdyż nie każdy może z niej korzystać. Jest dostępna tylko dla niektórych rodzajów działalności. Jeśli wybierzemy kartę podatkową, to wysokość płaconego podatku jest wyliczana na podstawie różnych czynników, zależy na przykład od rodzaju prowadzonej działalności, liczby mieszkańców zamieszkałych w miejscu prowadzenia firmy oraz liczby zatrudnianych pracowników.
  • Ryczałt ewidencjonowany – to forma rozliczeń przeznaczona tylko dla pewnej grupy podatników, w tym przede wszystkim dla firm jednoosobowych. Warto wiedzieć, że gdy decydujemy się na tę formę księgowości, podatki są płacone od przychodów, a nie od dochodów. Dlatego ryczałt ewidencjonowany opłaca się wtedy, gdy nie ponosimy dużych kosztów uzyskania przychodu, ponieważ nie mamy możliwości ich odliczenia.

Pełna księgowość

Pełna księgowość jest dużo bardziej skomplikowana niż każda z form księgowości uproszczonej. Obejmuje prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym odnotowywanie wszelkich transakcji w firmie, przelewów oraz zmian w magazynie. Cechuje się bardzo dużą szczegółowością, ponieważ prawie każde zdarzenie gospodarcze dziejące się w przedsiębiorstwie musi zostać w niej odnotowane. Ten rodzaj księgowości zazwyczaj dotyczy największych i najbardziej dochodowych firm, a duża drobiazgowość w rozliczeniach ma zapobiec wszelkim nieuczciwościom i oszustwom podatkowym. Jeśli wszystkie prowadzone operacje będą dokładnie opisane, to organy państwa czy inne podmioty mają większą możliwość kontroli i sprawdzenia legalności każdego z działań.

Zalety pełnej księgowości

Z jednej strony pełna księgowość jest skomplikowana, dlatego wymaga zatrudnienia księgowej lub korzystania z usług biura rachunkowego, jednak z drugiej wiążą się z nią również pewne pozytywne aspekty. Przede wszystkim większa szczegółowość pozwala na dokładniejszą analizę obrotu pieniędzy w firmie, ponoszonych kosztów i głównych źródeł przychodów, dzięki temu łatwiej zaplanować wszelkie konieczne wydatki, a także inwestycje. W ten sposób pełna księgowość pokazuje nam cały obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, a także pozwala na bieżąco sprawdzać zachodzące w nim zmiany. Dzięki temu dość szybko możemy wprowadzać modyfikacje w działalności, tak aby poprawić funkcjonowanie czy wesprzeć te działy, które mają największe możliwości rozwoju. Dodatkowo firma staje się również bardziej transparentna dla jej udziałowców czy potencjalnych inwestorów.